Förändringar i BBR avsnitt 5 och EKS 10

Med anledning av att Boverket gett ut BBR25 och att EKS förändrats uppdateras vissa delar i handboken.

Mindre förändringar har skett i BBR t ex reglering av förskolor som används nattetid. I EKS 10 har behandlingen av brandskydd av bärverket i Br2-byggnader förändrats.

Några nya ord och begrepp som finns i handboken:

analytisk dimensionering, avskilt pannrum, boendesprinkler, Br0, brandgasventilation, brandsektion, brandsäkerhetsklass, EKS, entresolplan, eurokoder, funktionella enheter, funktionsstörningar, förenklad dimensionering, förmåga, kommunalt handlingsprogram, museal miljö, mötesrum, nattis, robusthet, räddningshiss, seniorboende, spis, sporthallar, säker plats, säkerhetsklass, tillförlitlighet, trygghetsboende, uterum, utrymningsplats, utrymningsstrategi, verifiering, verksamhetsklass, verksamhetsklass 1, verksamhetsklass 2A-2C, verksamhetsklass 3A&3B, verksamhetsklass 4, verksamhetsklass 5A-5D, verksamhetsklass 6, vibrationslarm