VFA

Följande underlag till respektive VFA i Brandskyddshandboken #7 finns att ladda ner. Ett VFA är en alternativ lösning på en föreskrift men den finns inte redovisad i BBR, formellt sett är det således en analytisk dimensionering. I nedanstående underlag redovisas förslag på verifiering av respektive VFA. VFA-underlag till tidigare versioner av Brandskyddshandboken finns längre ner på sidan.

VFA 5:1 Gångavstånd i utrymningsväg (i hotekllkorridor)
VFA 5:2 Gångavstånd i utrymningsväg (bakkant i butiker)
VFA 5:3 Utrymningsbredd (1,20 m till 2 st 0,80 m dörrar)
VFA 5:4 Tillgodoräkna sig bredden av en rulltrappa
VFA 7:1 Brandcellskrav för sidoljus vid dörr mot utrymningsväg
VFA 7:2 Byte av EI-glas mot E-glas

Äldre VFA-underlag till Brandskyddshandboken #6

VFA 5:1 Utrymning från entresolplan (uppdaterad version)
VFA 5:2 Gångavstånd i utrymningsväg (i hotekllkorridor)
VFA 5:3 Gångavstånd i utrymningsväg (bakkant i butiker)
VFA 5:4 Utrymningsbredd (1,20 m till 2 st 0,80 m dörrar)
VFA 5:5 Rulltrappa för utrymning
VFA 7:1 Brandcellskrav för sidoljus vid dörr mot utrymningsväg
VFA 7:2 Byte av EI-glas mot E-glas (uppdaterad version)

Äldre VFA-underlag till Brandskyddshandboken 2014:

VFA 5:1 Utrymning från entresolplan about: VFA_5-1_150604.pdf
VFA 5:2 Gångavstånd i utrymningsväg about: VFA_5-2_150618.pdf
VFA 5:3 Bakkantsutrymning i köpcentra about: VFA_5-3_150618.pdf
VFA 5:4 Tillgodoräkna sig bredden av en rulltrappa about: VFA_5-4_150624.pdf
VFA 7:1 Byte av EI-glas mot E-glas about: VFA_7-1_150604.pdf