VFA

Följande underlag till respektive VFA i Brandskyddshandboken #6 kommer att kunna ladda ner nedan. Underlag håller på att utarbetas och kommer att publiceras så snart de är färdiga.

  • VFA 5:1 Utrymning från entresolplan (uppdaterad version)
  • VFA 5:2 Gångavstånd i utrymningsväg (i hotekllkorridor)
  • VFA 5:3 Gångavstånd i utrymningsväg (bakkant i butiker)
  • VFA 5:4 Utrymningsbredd (1,20 m till 2 st 0,80 m dörrar)
  • VFA 5:5 Rulltrappa för utrymning
  • VFA 7:1 Brandcellskrav för sidoljus vid dörr mot utrymningsväg
  • VFA 7:2 Byte av EI-glas mot E-glas (uppdaterad version)

Äldre VFA-underlag till Brandskyddshandboken 2014:

VFA 5:1 Utrymning från entresolplan about: VFA_5-1_150604.pdf
VFA 5:2 Gångavstånd i utrymningsväg about: VFA_5-2_150618.pdf
VFA 5:3 Bakkantsutrymning i köpcentra about: VFA_5-3_150618.pdf
VFA 5:4 Tillgodoräkna sig bredden av en rulltrappa about: VFA_5-4_150624.pdf
VFA 7:1 Byte av EI-glas mot E-glas about: VFA_7-1_150604.pdf